SEVGİ ENERJİLERİ KRİSTAL ŞİFA TAŞLARININ KULLANIMI :


*** SEVGİ Enerjileri Kristal Şifa taşı SEVGİ Enerjilerinin farklı iyileştirici özelliklerine Hasan Makam tarafından uyumlanılarak SEVGİ Enerjilerine kanallık yeteneği kazandırılmıştır.


*** Aynı zamanda bu Kristal Taşlar kendi mineral özellikleri nedeni ile yansıttıklar pozitif ve iyileştirici enerjileri, kristal şifa iksiri oluşturma yöntemi uygulanarak, Eterik Kristallerin enerjileri ile de güçlendirilmiştir.

SEVGİ ENERJİLERİ Kristal Şifa Taşları, aşağıdaki Şifa Enerjilerine inisiye edilerek, bu enerjilere kanal olma yeteneği kazandırılmıştır. SEVGİ TAŞLARI, herhangi bir işlem, niyet vs. yapmadan, İhtiyaç duyulan yönde enerji akışı kendiliğinden sağlayacak şekilde proğramlanmışlardır.


SEVGİ ENERJİLERİ Şifa Taşlarını, sifa seanslarınız esnasında elinizde tutabilir ya da yanınızda bulundurabilirsiniz. Şifa Seanslarınıza, temizleyici, arındırıcı, pozitif, yüksek bir enerji frekansı katar. Yanınızda taşıyabilirsiniz, ev ya da işyerinde sürekli sevgi enerjileri yayması için bırakabilirsiniz.


Mediyasyon ya da gevşeme egzersizlerinize, daha yüksek titreşimli şifa enerjileri ve renk katması için elinizde tutabilirsiniz.

Sevgi Enerjisi Şifa Taşları, sürekli enerjye kanallık ettikleri için, topraklamaya ihtiyaçları yoktur.

 

SEVGİ ENERJİLERİ ŞİFA TAŞI’nı edinmek ya da detaylı bilgi için lütfen İLETİŞİMe geçiniz.