GİZLİLİK POLİTİKASI

Her Kullanıcı, işbu Websitesini ziyaret ederek, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır

1-Tosmur Merkez.mh.İsmail.Özdemir Cd.Mehmet Aydoğan Apt.NO.24/16 adresinde mukim Hasan Makam ,kullanıcıların (“Websitesi“) üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini (Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev a www.hhhcity.com adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) ,Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. . Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Horizon Gurup iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

2-, www.hhhcity.com kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan 3.kişiler ile paylaşabilecektir.

3-, www.hhhcity.com kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın websitesine ve sisteme yapılan saldırılar/siper saldırı-www.hhhcity.com bilgisayar ve depolama sistemlerinin hackerlanması sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.hhhcity.com olmayacaktır.

4-Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca Websitemizde yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

 

 

WEBSİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“), www.hhhcity.com ile Websitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

KULLANICI,WEBSİTESİNE GİRİŞ YAPARAK VE /VEYA ÜYE OLARAK KULANIM SÖZLEŞMESİNİ TAMAMEN OKUDUĞUNU,İÇERİĞİNİN BÜTÜNÜ İLE ANLADIĞINI VE TÜM HÜKÜMLERİNİ ONAYLADIĞINI KABUL VE BEYAN EDER.
2. Tanımlar

Alıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

www.horizonnetworktr.com: www.horizonnetworktr.com

www.hhhcity.com (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, www.hhhcity.com tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/ÜyeWebsitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Satıcı: Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.

Websitesi:  www.hhhcity.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

Ürün: Websitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

1- Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitesi’nde sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2 -Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarakt www.hhhcity.com arafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3 -Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.hhhcity.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

1- Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve t www.hhhcity.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

2 -Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve www.hhhcity.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin diğer maddeleri uyarınca, www.hhhcity.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri:

1-Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

2-Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.hhhcity.com‘un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple her ne nam altında olursa olsun www.hhhcity.com ‘dan tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-Kullanıcı’ların www.hhhcity.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden ‘un, doğrudan www.hhhcity.com veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

4-Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.hhhcity.com Kullanıcı’lar tarafından ‘a iletilen www.hhhcity.com veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5-Kullanıcı, www.hhhcity.com un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6- www.hhhcity.com sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILARIN ,WEBSİTESİ DAHİLİNDE YAPTIKLARI HER İŞLEM VE EYLEMİN,PAYLAŞTIKLARI YAZI-RESİM-VİDEO GİBİ GÖRSEL MATERYALLER ,YAPTIKLARI VE İLAN ETTİKLERİ ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR.. Her Kullanıcı, www.hhhcity.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, WEB SİTESİ DAHİLİNDE BULUNAN RESİMLERİ,METİNLERİ,GÖRSEL VE İŞİTSEL İMGELERİ,VİDEO KLİPLERİ,DOSYALARI,VERİ TABANLARINI,KATALOG VE LİSTELERİ ÇOĞALTMAYACAĞINI,KOPYALAMAYACAĞINI,DAĞITMAYACAĞINI,İŞLEMEYECEĞİNİ , gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ile doğrudan www.hhhcity.com ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.hhhcity.com Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7- KULLANICILAR-ÜYELER DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN WEB SİTESİNDE SAĞLANAN HİZMETLERDEN VE YAYINLANAN İÇERİKTEN DOLAYI www.hhhcity.com VE ÇALIŞANLARININ , YÖNETİCİLERİNİN HİÇBİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNDADIR. www.hhhcity.com, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

8-Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde www.hhhcity.com uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.hhhcity.com Hak ve Yükümlülükleri:

1-www.hhhcity.com Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ,www.hhhcity.com imde bulunmadan kullanabilir. www.hhhcity.com Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. www.hhhcity.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

2- www.hhhcity.com, Websitesi üzerinden, k www.hhhcity.com kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.hhhcity.com tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında www.hhhcity.com ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3-www.hhhcity.com hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

4-www.hhhcity.com, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına aykırı ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve/veya şiddet içeren,terörü destekleten bilgi,işaret,bayrak gibi imajların yayınlanmasına www.hhhcity.com izin vermez,ve www.hhhcity.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5-Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, www.hhhcity.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6-Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.hhhcity.com Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

7-k www.hhhcity.com kendine ait olan bu sitenin tamamını yada bir bölümünü üye olan kullanıcılara bedelsiz,yada bedelli olarak satabilir,kiralıyabilir.Bedelsiz olarak kullanıma açılan bölümleri önceden (10 iş günü içinde) mail adreslerine uyarı yapmak kaydıyla,bedelli hale getirebilir.Kullanım bedellerini ödemeyen ve geciktirenllerin(7 iş günü içinde ) kullandıkları bölümleri kapatma hakkına sahiptir.

7.Ülke Kanunları ve Yönetmelikleri:

İnternet Sitesi, herhangi bir sebepten dolayı İnternet Sitesinde yayın yapması veya kullanması yasaklanması halinde herhangi bir neden gösterilmeden , bu yasaklamanın uygulandığı kişiler internet sitesine erişimi engellenecektir.İnternet sitesi kullanımı sırasında ,gerek kullanıcı gerekse,virüs,traojen,haker gibi yollarla site içersine pornografik-ülke yasalarınca yasaklanmış terör örgütlerine-yasa dışı örgütlere ait sembol-bayrak-yazı,resim,fotoğraf vb.bilgi ve belge eklenmesi,bunların özendirilmesi-yayınlanaması yasaktır. Bu İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi’nden terör içerikli, hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal,üçünkü kişilerin kişisel bilgilerinin paylaşılması,üçüncü kişilerin özel yaşam ,dil,din,ırk gibi özelliklerinin paylaşılması,yayınlanması veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek materyal aktarımı-eklenmesi yasaktır.

8. Gizlilik Hükümleri

, www.hhhcity.com Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. www.hhhcity.com , Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine hiç bir yerde ve hiçbir amaç için kullanamaz,paylaşamaz,devredemez .

9.Kefalet

www.hhhcity.com ve ajanslarına yöneltilen davalar aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda:

I. İnternet sitesini kullandığınızda;

II. Koşulları ihlal ettiğinizde;

III. İnternet sitesinin sizin tarafınızdan kullanılması sırasında:

a. Üçüncü kişilerin fikir mülkiyeti haklarını, insanlık haklarını ya da tanıtım haklarını ihlal ettiğinde;

b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığında veya üçüncü bir kişiyi yaraladığında ya da ona zarar verdiğinde;

IV. İnternet sitesinde,kendi kullanım alanınız dışında ki herhangi bir şey sildiğinizde, eklediğinizde, bir şeyi değiştirdiğinizde ya da siteyi izinsiz kullandığınızda;

V. Burada sizin tarafınızdan verilmiş olan garantiyi saptırdığınızda ya da ihlal ettiğinizde;

Üçüncü kişiler tarafından www.hhhcity.com , çalışanlarına, temsilcilerine ve ajanslarına yöneltilen iddialara, eylemlere, taleplere ya da başka davalara karşı www.hhhcity.com , çalışanlarını, temsilcilerini ve ajanslarını savunmayı, sorumlu tutmamayı ve zararlarını ödemeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Koşulları’nın bu bölümüne ilişkin olarak üçüncü kişinin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanarak erişim sağlaması, İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızdan kullanılması sayılacaktır. Üçüncü kişilerin iddialaro, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ileilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara(vekalet ücretleri de dahil) ilişkin olarak www.hhhcity.com , çalışanlarını, temsilcilerini ve ajanslarını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

9. Fikri Mülkiyet Hakları

1-Kullanıcı’lar, Websitesi üzerinden sunulan www.hhhcity.com Hizmet’lerini, bilgilerini ve www.hhhcity.com telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının www.hhhcity.com Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.hhhcity.com talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

2-İnternet sitesindeki konu, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, isimler, logolar, patentler, servis markaları ve diğer materyaller (içerikler) telif hakları, patentler ve mülkiyet hakları ile korunmaktadır.İnternet sitesi içersindeki hiçbir meteryal gerek içerik sahiplerinin,gerekse www.hhhcity.com yazılı izni olmadan tamamı yada bir bölümü kullanılamaz,yayınlanmaz. İçerik; hem www.hhhcity.com nin sahip olduğu veya kontrolü altında olduğu ve lisanslı başka sitelerden oluşabilir. İnternet sitesini oluşturan her bir makale, rapor ve diğer şeyler telif hakkı çalışmaları olabilir. İnternet sitesinin içerdiği tüm diğer telif hakkı bildiri ve sınırlandırmalar ve kurallarına uymayı www.hhhcity.com sitesine girmekle onaylamış oluyorsunuz. nin yazılı izni www.hhhcity.com olmadan www.hhhcity.com veya www.hhhcity.com patent ve ticari isimlerini kullanamazsınız ve bu isim ve markaların mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı onaylamış olursunuz. İnternet sitesine her hangi bir kişi tarafından izinsiz erişimi ya da sitenin izinsiz kullanımını fark ettiğinizde ya da internet sitesinin ya da içeriğinin başkalarının telif hakkını, patentini, sözleşmeden doğan haklarını ya da genel hukuk haklarını ihlal ettiğini iddia ettiğinizde hemen yazılı bilgi vermeyi www.hhhcity.com kabul etmiş olursunuz.

3- www.hhhcity.com Hizmet’leri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

4-Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan www.hhhcity.com ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. Sözleşme Değişiklikleri

www.hhhcity.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, i www.hhhcity.com şbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından www.hhhcity.com herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla www.hhhcity.com makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. , www.hhhcity.com Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, www.hhhcity.com uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

1-Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

2-Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

3-Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.